Päng å skalus 2017

Tack alla för en fantastisk början på en ny tradition på Sollerön! Folklustspelet Päng å skalus drog fulla hus redan första året. Tack till alla medverkande och all publik. Ett extra varmt tack till alla som stöttat arrangemanget genom ideellt arbete och/eller bidrag på annat sätt. Utan er hade vi aldrig kunnat genomföra detta stora arrangemang.

Varmt välkomna tillbaka nästa sommar!

Guss Solbritt Monasdotter