”Ä e sumårn. Småspikkär sjungg ljotäst däm duvå utåni fönsträ så stor yppi”

Så börjar andra boken om Kisti och hennes vänner.
Det är med stor värme och ödmjuk tacksamhet som jag ser tillbaka på min barndom i slutet av 50-talet. I det kvardröjande bondesamhället med alla sina årstidsbundna traditioner och sysslor, på väg mot det omvälvande tv-talet. Allt detta har gett mig ett myller av minnen; spännande människor och händelser som jag längtar efter att berätta om.

När jag gick i skolan på Sollerön för 50 år sedan hade nästan alla sollerömål som sitt modersmål. Idag ser det helt annorlunda ut.

Sollerömålet är lite av min innersta identitetskärna. Därför är böckerna skrivna såväl på sollerömål som svenska.

En cd medföljer också där man kan lyssna på mig som läser på sollerömål

Böckerna är illustrerade av Katarina Sakrisson.

Pris: 120 kr + porto

Kontakta mig gärna: bitti@keling.nu TFN 070 641 19 28